เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  • thumbnail

    นายบุญเทือง จี้ฟู

    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

  • thumbnail

    นายอุทัย คำเวียง

    ครู คศ.๒

^