เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางบุหลัน วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางจันทนา ปุรณะพรรค์

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นางปริญญารัตน์ เตชะมงคล

  ครู คศ.๒

^