เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางณัฐกานต์ นันตากาศ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางแจ่มจรัส คำวงษา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายภิญโญ สุวรรณ

  ครู คศ.๒

^