เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ค่ายนวัตกรรม I-TIM 8

ครูเบญจวรรณ บุญสุวรรณ และครูดาราวรรณ นนทวาสี นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายนวัตกรรม I-Tim8 (Interactive Technologies for the Inventive Minds 8th) โดยสวทช.ภาคเหนือและภาควิชาวิศวกรรมคอมฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
^