เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บริจาคเลือด

ครูสุทธีวรรณ ภิรมย์ นำนักเรียนบริจาคเลือด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1
^